CẢI TẠO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN 187 NGUYỄN CHÍ THANH

thi công panel cách nhiệt
CẢI TẠO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN

thi công panel cách nhiệt
KHO LẠNH NHÀ MÁY BIA

thi công panel cách nhiệt
KHO LẠNH  NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN

thi công panel cách nhiệt
KHU LÊN MEN NHÀ MÁY BIA

thi công panel cách nhiệt
THI CÔNG TRẦN 

thi công panel cách nhiệt
THI CÔNG TRẦN

THI CÔNG TRẦN


Nhận xét