THANH BO MẶT TRĂNG


thanh bo mặt trăng
THANH BO MẶT TRĂNG

thanh bo mặt trăng
THANH BO MẶT TRĂNG thanh bo mặt trăng
THANH BO MẶT TRĂNG 
THANH BO MẶT TRĂNG : 
Chất liệu : nhôm tỉnh điện

Kích thước : 6M
Ứng dụng: dùng bo phần góc giữa nền và vách, vách và trần, vách và vách
GIÁ : LIÊN HỆ :0906622619
thanh bo mặt trăng
THANH BO MẶT TRĂNG 

Nhận xét