THANH BO MẶT TRĂNG HAI BÊN

Thanh bo mặt trăng hai bên
THANH BO MẶT TRĂNG HAI BÊN
Thanh bo mặt trăng hai bên
Chất liệu : nhôm định hình
Chiều dài : 6m
Ứng dụng : lắp đặt giữa vách và nền
Gía : 0906622619

Nhận xét